Aktuality

Pražské vinice 2024 – Putování vinicemi hlavního města Prahy, 25.-26. května 2024

Napsal uživatel Administrator Neděle, 19 Květen 2024 21:01

PRAŽSKÉ VINICE 2024 – Putování vinicemi hlavního města

(Praha – 20. 5. 2024) Kouzlo vinic v srdci města, komentované prohlídky, překrásné výhledy, povídání vinařů i perličky z historie. To vše nabízí projekt Hlavního města Prahy, jehož 6. ročník přináší další novinky. Podobně jako mají vinařské obce na Moravě a v Čechách své otevřené sklepy, má i Praha novou vinařskou tradici: Putování pražskými vinicemi. Od premiérového ročníku v roce 2017 získala unikátní akce pevné místo v programové nabídce metropole a letos opět nabídne v posledním květnovém víkendu, tedy 25. a 26. května, návštěvu celkem již devatenácti vinic.

Zásluhou města i soukromníků roste dnes réva v Praze na zhruba dvaceti hektarech půdy. Není to moc, ale vedle Svatováclavské vinice v areálu Pražského hradu a Vyšehradu, kde jsou dokonce hned tři malé vinohrady, nabízí hlavní město i takové perly, jako je vinohradská Grébovka s téměř prvorepublikovou atmosférou, překrásná vinice sv. Kláry, dokonale zvelebená Salabka shlížející na pražskou zoo i do prudkého svahu nově zakousnuté Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky, jedné z mála usedlostí, které byla navrácena původní funkce, všechny tři na území Troji. Dále jediná pražská biovinice Baba ukrytá v divoké zeleni na skalním ostrohu nedaleko stejnojmenné zříceniny, několik vinic Strahovského kláštera a vinice Svatojánská podél Úvozu pod Petřínem, o kterou, stejně jako o vinici na Vítkově, pečuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Drobná vinice s osobitou atmosférou obklopená moderní zástavbou i historickou gotickou zdí na svazích Albertova, známá Máchalka u prosecké bobové dráhy, Lysolajská vinice ve svahu dávno vytěžené pískovny nebo výjimečná Modřanská vinice vzkříšená pílí zahrádkářů a v Praze položená nejjižněji. Nově se do projektu zapojila ze soukromé iniciativy obnovená vinice Kelerka, vinice Jabloňka ve svahu Černého kopce v Troji pyšnící se nádherným výhledem na celou Prahu a vinice v areálu Domova pro zrakově postižené Palata na slunném strahovském svahu.

Vinice budou zpřístupněny od 10 do 17 hodin v posledním květnovém víkendu, a to zdarma (s výjimkou Vinice sv. Kláry v areálu Botanické zahrady v Troji), na některých vinicích bude přichystán i doprovodný program s malou ochutnávkou, na všech pak bude připraven odborný výklad průvodce. Na každé ze zúčastněných vinic budou po dobu konání akce umístěny informační stojany, které návštěvníkům poskytnou základní informace a zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Zároveň budou k dispozici tištěné informační letáky s mapou, které jsou distribuovány v turistických informačních centrech Prague City Tourism, mapu v elektronické podobě lze stáhnout na www.prazskevinice.cz.

„I když naše metropole není klasickou vinařskou oblastí, pyšní se hned několika vinicemi, které mají i zajímavou historii. Třeba jako právě tahle, v naší Palatě, kde se vinné révě dařilo už na začátku sedmnáctého století a které znovu vdechl život pan ředitel Procházka se svým týmem v roce 2017. Jsem moc ráda, že vinice i přilehlá krásná zahrada slouží jak klientům Domova pro zrakově postižené, tak veřejnosti. Není to tedy žádný uzamčený areál, ale místo, kde se pořádá mnoho akcí a kde se setkávají klienti se svými sousedy z okolí,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, Alexandra Udženija.

„Po osmi letech od obnovení pěstování vinné révy v této lokalitě nás těší úspěšnost volby odrůd. Čtyři z pěti vykazují velmi dobrou jakost sklizených hroznů. Daří se zde jak Solarisu, který se dále zpracovává, tak i odrůdám stolním pro obohacení jídelníčku našich klientů.“ uvedl ředitel Domova pro zrakově postižené Palata, pan Ing. Jiří Procházka.

„Putování pražskými vinicemi může být skvělou příležitostí pro objevování těch nejstarších vinic na území našeho hlavního města. Kombinace komentovaných prohlídek s úchvatnými výhledy a malebnými místy, historickými perličkami a rozhovory přímo se samotnými vinaři poskytne návštěvníkům Prahy zcela nový a neobvyklý zážitek, který v běžném provozu nezažijí. Poslední květnový víkend proto osobně zvu k této příjemné procházce a ochutnávce vybraných typů českých, respektive pražských, vín,” uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy pan JUDr. Jiří Pospíšil, který nad akcí převzal záštitu.

Zúčastněné vinice:

Vinice Salabka, vinice Vyšehradské kapituly, vinice NKP Vyšehrad, vinice Pod Vyšehradem, vinice Grébovka, vinice sv. Kláry, Modřanská vinice, vinice Máchalka, vinice Albertov, vinice Baba, Zilvarovy vinice, vinice na Vítkově, Lysolajská vinice, dále vinice Svatováclavská, Svatojánská a Strahovská na svazích Petřína a prvním rokem připojené vinice Palata, Jabloňka a Kelerka.

Veškeré detaily a aktuální informace lze najít na webových stránkách akce www.prazskevinice.cz.

 

Pražské vinice 2022 – Putování vinicemi hlavního města Prahy, 28.-29. května 2022

Napsal uživatel David Syka Pondělí, 16 Květen 2022 18:25

Vážení přátelé,

vinaři z Modřanské vinice Vás v rámci akce pořádané hlavním městem Prahou zvou na prohlídku vinice a na degustaci vzorků místních vín.

Po oba dny pro Vás budou od 10 do 17 hodin připraveny skupinové procházky s průvodcem po vinici, představíme Vám odzrňovače a lisy, se kterými hrozny zpracováváme, poradíme, jak révu pěstovat a rovněž bude možné ochutnat několik vzorků našich vín. Skleničky budou v omezeném množství k dispozici (uvidíme, jaký bude zájem a jestli vystačí na oba dny; vlastní skleničkou tedy nic nezkazíte).

V rámci areálu viniční usedlosti je možné zakoupit občerstvení.

Informace o dalších vinicích i o celé akci naleznete na odkazu Vinice - Prague.eu

Těšíme se na viděnou

ZO ČZS Vinice

Zpráva o průběhu realizace projektu dosadby a obnovy

Napsal uživatel Administrator Pondělí, 16 Leden 2017 19:58

Krátká zpráva o průběhu realizace projektu

Projekt ZO ČZS VINICE na dosadbu a obnovu části stávajícího porostu révy  vinné  a  udržení  ekologičtějšího  způsobu  hospodaření  v  areálu Modřanské vinice

 

Příprava projektu

ZO ČZS Vinice připravila pro grantové řízení Hlavního města Prahy na rok 2014 projekt navazující na dřívější realizované projekty.

Hlavní  částí  projektu  bylo  pokračování  ve  výsadbě  révy  vinné  na  ploše vinohradu, která byla dosud využívána jiným způsobem i doplnění stávajícího porostu  a  instalace  nezbytného  opěrného  systému  k nově  vysazeným sazenicím i k révě vysazené již dříve. Projekt v návaznosti na stávající populaci dravého  roztoče  Typhlodromus  pyri rozvíjel  postupy  přechoduna   zcela ekologické  přípravky  na  ochranu  révy. Vtéto  souvislosti  je  předmětem projektu i  ozelenění  meziřadí  vícedruhovými  směsmi,  které  působí  i protierozně.

Hlavní město Praha náš projekt podpořilo částkou 163.000,-Kč

 

Realizace projektu

V průběhu realizace projektu, tedy od léta 2014 do 31.12. 2016, bylo z prostředků grantu pořízeno a vysazeno celkem 1.006 ks sazenic révy vinné. Odrůdová skladba vychází především z historicky doložených moštových odrůd (Rulandské modré a bílé, Tramín, Ryzlink rýnský, Sylvánské) v kombinaci s novošlechtěnými rezistentními odrůdami (Regent, Fratava, Johanniter, Solaris atd.), které jsou odolnější vůči houbovým chorobám.

Z prostředků grantu byly dále pořízeny opěrné sloupky (145 ks), vertiko sloupky více průměrů, podle způsobu ukotvení (310ks), drát a další vinohradnický materiál umožňující lepší způsob péče o révu a usnadňující vinohradnické práce.

Veškeré práce byly prováděny výlučně ručně bez mechanizace a i transport veškerého materiálu byl prováděn ručně.

Z prostředků grantu byla pořízena i část přípravků, které jsou při péči o révu nezbytné. Nutnost jejich použití je zejména vázána na odrůdovou skladbu vinice, neboť většina tradičních odrůd je na plísňové choroby citlivá.

Proti živočišným škůdcům (vlnovník, hálčivec a svilušky) trvale působí dravý roztoč Typhlodromus pyri. Jeho působení je pravidelně sledováno a v současné době není třeba proti živočišným škůdcům zasahovat. Oproti dřívějšímu období, kdy zejména svilušky působily značné komplikace, se tak situace trvale zlepšila a nyní je nastolena rovnováha mezi výskytem škůdce a predátora – dravého roztoče. Nadále je však třeba udržet ohleduplný přístup k populaci dravého roztoče a podmínky pro jeho další udržení zlepšovat.

Pro ochranu révy vinné byly z prostředků grantu zakoupeny pouze prostředky ekologické a integrované ochrany rostlin. Tyto přípravky byly využívány buď výlučně, nebo ve smíšeném režimu společně s přípravky zintegrované produkce. Aplikace prostředků byla prováděna na základě poradenského servisu dodavatele prostředků BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Byly použity následující přípravky:proti plísní révové –Alginur, Kocide2000, Flowbrix; proti padlí –Kumulus WG, Vitisan, AquaVitrin K, PREV-B2; proti plísní šedé –byly využity stejné prostředky jako u padlí, které mají účinnost i proti plísni šedé. Ochranu proti plísni révové uvedenými přípravky je možné hodnotit jako uspokojivou, pokud byly postřiky prováděny v krátkých intervalech a pokud byly důsledně prováděny zelené práce.

 

Výsledky projektu

Realizací projektu došlo k doplnění i částečné obnově stávajícího osázení vinice. Díky ozelenění a používání šetrných přípravků k ochraně révy pak udržujeme možnost vyšší biodiverzity, než je v obdobných zemědělských kulturách obvyklé.

Finanční prostředky poskytnuté Hlavním městem Prahou tedy byly využity velice efektivně a přispěly k dalšímu trvalému zhodnocení Modřanské vinice.

 

Jiná vína

Pátek, 05 Červenec 2013 08:15

V sobotu 7. září 2013 proběhne na Arcibiskupské vinici v pražských Modřanech již třetí ročník nesoutěžní přehlídky

Jiná

Vína

Akci opět pořádá sdružení Devět životů a vínomilci Pavel Jelen, Luboš Osička a Jan Schlindenbuch, tentokrát ovšem za vydatné pomoci ZO ČSZ Modřanská vinice v čele s Davidem Sykou a s podporou radnice MČ Praha 12. Mediálním partnerem akce je opět Vinařský obzor.

 

Oslovujeme tímto kreativní vinaře prošlapávající nové cesty a nakloněné netradičním postupům na vinici i ve sklepě. Pokud byste chtěli prezentovat plody své experimentální práce, je možno se účastnit (osobně nebo v zastoupení svých vzorků – 2-3 lahve od každého) v těchto kategoriích:

 

1. Cestami neprošlapanými (vína vyrobená neobvyklými technologiemi ve vinici nebo sklepě)
2. Cestami nových druhů (vína z málo známých odrůd)
3. Cestami odlehlými (vína z okrajových a nevinařských oblastí)

 

Všechny doplňující informace rádi poskytneme, kontaktujte nás ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 602 782 329).

Další dosadba vinné révy s finančním přispěním Hlavního města Prahy

Napsal uživatel David Syka

V období od léta 2010 do 31.12. 2012 byl s finanční podporou grantu Hlavního města Prahy realizován projekt ZO ČZS VINICE na rekultivaci, novou dosadbu a obnovu části stávajícího porostu révy vinné a prohloubení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu MODŘANSKÉ VINICE. Podpora Hlavního města Prahy je pro nás velmi cenná nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska morálního, neboť obnovou vinohradu a záchranou jeho historické hodnoty se podařilo dílo našich předků uchovat pro budoucí generace.

 

Zpráva o čerpání grantu...

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»