Aktuality

Pražské vinice 2022 – Putování vinicemi hlavního města Prahy, 28.-29. května 2022

Napsal uživatel David Syka Pondělí, 16 Květen 2022 18:25

Vážení přátelé,

vinaři z Modřanské vinice Vás v rámci akce pořádané hlavním městem Prahou zvou na prohlídku vinice a na degustaci vzorků místních vín.

Po oba dny pro Vás budou od 10 do 17 hodin připraveny skupinové procházky s průvodcem po vinici, představíme Vám odzrňovače a lisy, se kterými hrozny zpracováváme, poradíme, jak révu pěstovat a rovněž bude možné ochutnat několik vzorků našich vín. Skleničky budou v omezeném množství k dispozici (uvidíme, jaký bude zájem a jestli vystačí na oba dny; vlastní skleničkou tedy nic nezkazíte).

V rámci areálu viniční usedlosti je možné zakoupit občerstvení.

Informace o dalších vinicích i o celé akci naleznete na odkazu Vinice - Prague.eu

Těšíme se na viděnou

ZO ČZS Vinice

 

Zpráva o průběhu realizace projektu dosadby a obnovy

Napsal uživatel Administrator Pondělí, 16 Leden 2017 19:58

Krátká zpráva o průběhu realizace projektu

Projekt ZO ČZS VINICE na dosadbu a obnovu části stávajícího porostu révy  vinné  a  udržení  ekologičtějšího  způsobu  hospodaření  v  areálu Modřanské vinice

 

Příprava projektu

ZO ČZS Vinice připravila pro grantové řízení Hlavního města Prahy na rok 2014 projekt navazující na dřívější realizované projekty.

Hlavní  částí  projektu  bylo  pokračování  ve  výsadbě  révy  vinné  na  ploše vinohradu, která byla dosud využívána jiným způsobem i doplnění stávajícího porostu  a  instalace  nezbytného  opěrného  systému  k nově  vysazeným sazenicím i k révě vysazené již dříve. Projekt v návaznosti na stávající populaci dravého  roztoče  Typhlodromus  pyri rozvíjel  postupy  přechoduna   zcela ekologické  přípravky  na  ochranu  révy. Vtéto  souvislosti  je  předmětem projektu i  ozelenění  meziřadí  vícedruhovými  směsmi,  které  působí  i protierozně.

Hlavní město Praha náš projekt podpořilo částkou 163.000,-Kč

 

Realizace projektu

V průběhu realizace projektu, tedy od léta 2014 do 31.12. 2016, bylo z prostředků grantu pořízeno a vysazeno celkem 1.006 ks sazenic révy vinné. Odrůdová skladba vychází především z historicky doložených moštových odrůd (Rulandské modré a bílé, Tramín, Ryzlink rýnský, Sylvánské) v kombinaci s novošlechtěnými rezistentními odrůdami (Regent, Fratava, Johanniter, Solaris atd.), které jsou odolnější vůči houbovým chorobám.

Z prostředků grantu byly dále pořízeny opěrné sloupky (145 ks), vertiko sloupky více průměrů, podle způsobu ukotvení (310ks), drát a další vinohradnický materiál umožňující lepší způsob péče o révu a usnadňující vinohradnické práce.

Veškeré práce byly prováděny výlučně ručně bez mechanizace a i transport veškerého materiálu byl prováděn ručně.

Z prostředků grantu byla pořízena i část přípravků, které jsou při péči o révu nezbytné. Nutnost jejich použití je zejména vázána na odrůdovou skladbu vinice, neboť většina tradičních odrůd je na plísňové choroby citlivá.

Proti živočišným škůdcům (vlnovník, hálčivec a svilušky) trvale působí dravý roztoč Typhlodromus pyri. Jeho působení je pravidelně sledováno a v současné době není třeba proti živočišným škůdcům zasahovat. Oproti dřívějšímu období, kdy zejména svilušky působily značné komplikace, se tak situace trvale zlepšila a nyní je nastolena rovnováha mezi výskytem škůdce a predátora – dravého roztoče. Nadále je však třeba udržet ohleduplný přístup k populaci dravého roztoče a podmínky pro jeho další udržení zlepšovat.

Pro ochranu révy vinné byly z prostředků grantu zakoupeny pouze prostředky ekologické a integrované ochrany rostlin. Tyto přípravky byly využívány buď výlučně, nebo ve smíšeném režimu společně s přípravky zintegrované produkce. Aplikace prostředků byla prováděna na základě poradenského servisu dodavatele prostředků BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Byly použity následující přípravky:proti plísní révové –Alginur, Kocide2000, Flowbrix; proti padlí –Kumulus WG, Vitisan, AquaVitrin K, PREV-B2; proti plísní šedé –byly využity stejné prostředky jako u padlí, které mají účinnost i proti plísni šedé. Ochranu proti plísni révové uvedenými přípravky je možné hodnotit jako uspokojivou, pokud byly postřiky prováděny v krátkých intervalech a pokud byly důsledně prováděny zelené práce.

 

Výsledky projektu

Realizací projektu došlo k doplnění i částečné obnově stávajícího osázení vinice. Díky ozelenění a používání šetrných přípravků k ochraně révy pak udržujeme možnost vyšší biodiverzity, než je v obdobných zemědělských kulturách obvyklé.

Finanční prostředky poskytnuté Hlavním městem Prahou tedy byly využity velice efektivně a přispěly k dalšímu trvalému zhodnocení Modřanské vinice.

Jiná vína

Pátek, 05 Červenec 2013 08:15

V sobotu 7. září 2013 proběhne na Arcibiskupské vinici v pražských Modřanech již třetí ročník nesoutěžní přehlídky

Jiná

Vína

Akci opět pořádá sdružení Devět životů a vínomilci Pavel Jelen, Luboš Osička a Jan Schlindenbuch, tentokrát ovšem za vydatné pomoci ZO ČSZ Modřanská vinice v čele s Davidem Sykou a s podporou radnice MČ Praha 12. Mediálním partnerem akce je opět Vinařský obzor.

 

Oslovujeme tímto kreativní vinaře prošlapávající nové cesty a nakloněné netradičním postupům na vinici i ve sklepě. Pokud byste chtěli prezentovat plody své experimentální práce, je možno se účastnit (osobně nebo v zastoupení svých vzorků – 2-3 lahve od každého) v těchto kategoriích:

 

1. Cestami neprošlapanými (vína vyrobená neobvyklými technologiemi ve vinici nebo sklepě)
2. Cestami nových druhů (vína z málo známých odrůd)
3. Cestami odlehlými (vína z okrajových a nevinařských oblastí)

 

Všechny doplňující informace rádi poskytneme, kontaktujte nás ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 602 782 329).

 

Další dosadba vinné révy s finančním přispěním Hlavního města Prahy

Napsal uživatel David Syka

V období od léta 2010 do 31.12. 2012 byl s finanční podporou grantu Hlavního města Prahy realizován projekt ZO ČZS VINICE na rekultivaci, novou dosadbu a obnovu části stávajícího porostu révy vinné a prohloubení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu MODŘANSKÉ VINICE. Podpora Hlavního města Prahy je pro nás velmi cenná nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska morálního, neboť obnovou vinohradu a záchranou jeho historické hodnoty se podařilo dílo našich předků uchovat pro budoucí generace.

 

Zpráva o čerpání grantu...

Instalace nového vodního čerpadla v září 2009

Čtvrtek, 01 Říjen 2009 07:56

V září bylo do studny instalováno nové hlavní vodní čerpadlo pro zásobování hlavních viničních nádrží - Nautila 5/4"s výkonem 2,2 kW, které má oproti předchozímu významně lepší parametry - téměř trojnásobný výkon, je opravitelné. V rámci instalace byla vyměněna zpětná klapka a nové potrubí ve studni.