Proč v roce 2007 nebylo v Modřanech vinobraní...

Na rok 2007 připadlo jubilejní dvacáté výročí obnovení Modřanské vinice naší organizací. Toto výročí jsme chtěli ve spolupráci s radnicí Prahy 12 oslavit veřeným vinobraním ve spodní části areálu Modřanské vinice a obnovit tak novodobou tradici jeho pořádání (vinobraní se z nejrůznějších příčin nepodařilo zorganizovat ani minulý rok).

 

Proto jsme se v červenci a opakovaně ještě v polovině srpna obrátili na MČ Prahy 12 s nabídkou společného pořádání vinobraní. Teprve na konci srpna nám MČ Prahy 12 nabídla možnost uspořádat vinobraní pouze v areálu Vosa (v dolní části areálu Modřanské vinice to dle názoru MČ Prahy 12 nebylo možné) s tím, žže by nám ze strany MČ Prahy 12 nebyla poskytnuta žádná další organizační ani finanční pomoc.

V daném extrémně krátkém čase jsme akci takovýchto rozměrů nebyli schopni sami zajistit a financovat, navíc měla-li se konat mimo areál Modřanské vinice. Za daných podmínek jsme se proto rozhodli vinobraní pro veřejnost při nejmenším v tomto roce nepořádat.

Významnou roli při našem rozhodnutí sehrála skutečnost, že v areálu Vosa by se jednalo o čistě komerční podnik bez jakékoli vazby na ‘genia loci‘ Modřanské vinice, který pro nás byl jediným důvodem, proč jsme radnici MČ Prahy 12 nabídli při organizaci vinobraní spoluúčast.

Pokud se podmínky změní, velmi rádi se budeme na organizaci vinobraní pro veřejnost ve spodní části areálu Modřanské vinice v příštích letech podílet.

Jiří Janatka, předseda ČZS ZO Vinice