Přidělení Grantu MHMP

Vᾞení přátelé,

mám to potěšení Vám oznámit, žže projekt ZO Vinice na dosadbu, rekultivaci a zavedení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu Modřanské vinice byl komisí přijat a bylo nám přiděleno neuvěřitelných 200 000,- Kč. O dalším vývoji budete včas informováni.

Srdečně zdravím,

Jirka Janatka