Druhá fáze dosadby financovaná z grantu MHMP

Na jaře 2009 proběhla druhá fáze dosadby, financovaná z prostředků grantu MHMP. Celkem bylo v tomto roce vysazeno více jak 600 sazenic révy. V rámci této výsadby byla nově zřízena jedna viniční parcela v dolní části areálu, kompletně revitalizována jedna zpustlá parcela s částečnou výsadbou révy ve střední části, dále z větší části nově osazena révou bývalá parcela s ovocnými stromy a konečně rekultivováno okolí historického sudu v blízkosti památkově chráněného dubu ve svrchní části vinice; zbývající sazenice sloužily jako náhrada za vymrzlé a uhynulé keře. V nové výsadbě byla nejvíce zastoupena fratava (křížení svatovavřineckého a frankovky) a bílé burgundské.