Další dosadba vinné révy s finančním přispěním Hlavního města Prahy

V období od léta 2010 do 31.12. 2012 byl s finanční podporou grantu Hlavního města Prahy realizován projekt ZO ČZS VINICE na rekultivaci, novou dosadbu a obnovu části stávajícího porostu révy vinné a prohloubení ekologičtějšího způsobu hospodaření v areálu MODŘANSKÉ VINICE. Podpora Hlavního města Prahy je pro nás velmi cenná nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska morálního, neboť obnovou vinohradu a záchranou jeho historické hodnoty se podařilo dílo našich předků uchovat pro budoucí generace.

 

Zpráva o čerpání grantu...